Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 24 2018

15:20
8455 f5ae
Reposted fromSkydelan Skydelan viatake-care take-care
15:20
Uwielbiam patrzeć na to jak ślicznie się uśmiecha. Zwłaszcza wtedy, gdy uśmiecha się dzięki mnie.
Reposted fromdivi divi viatake-care take-care
15:03
5000 4f0c 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viatake-care take-care
blocked
15:03
Czasami najlepszą rzeczą jaką możesz zrobić dla siebie to: nie myśleć, nie zastanawiać się, nie wyobrażać sobie, nie zadręczać się. Tylko oddychać i mieć nadzieję, że wszystko ułoży się jak najlepiej.
blocked
15:03
Pielęgnujcie przypadkową życzliwość i piękne czyny pozbawione sensu.   
— Mariusz Szczygieł - "Zrób sobie raj"
blocked
14:59
Wiesz, kiedy coś trzeba zmienić ze swoim życiem?
Gdy nie masz takiego miejsca, gdzie jesteś w stanie się uspokoić. Wyciszyć myśli.
Kiedy wszędzie czujesz na sobie bezlitosny oddech stresu.
— Moje nocne przemyślenia
Reposted fromEtnigos Etnigos viawalkthemoon walkthemoon
14:59
8476 cb7b
Reposted fromSkydelan Skydelan viawalkthemoon walkthemoon

May 22 2018

blocked
21:59

 Wie pan, każdy człowiek ma jakąś potrzebę kontaktu z ludźmi,

ale kontaktu nie przypadkowego,

tylko jakiejś bliskości charakteru, myślenia, nastroju.

— Tadeusz Konwicki
blocked
21:58
6549 ce5a 500
Reposted fromtfu tfu viagoodperspective goodperspective

May 20 2018

blocked
20:43
6623 4c7b
Reposted fromsz4kal sz4kal viatobecontinued tobecontinued
blocked
20:41
Bo kto wie, czy żyć nie jest jedenastym przykazaniem, którego Bóg zapomniał obwieścić.
— Myśliwski
Reposted fromwstydem wstydem viacotarsky cotarsky
20:41
6339 2f76
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viacotarsky cotarsky
blocked
20:39
Przez ostatnie siedem lat szukałam spokoju. Myślałam, że to stan, w którym nie ma turbulencji, ani strachu. Gdzie nigdy nie jest się za wysoko, ani za nisko, a szczęście jest tylko pośrodku. Wreszcie zrozumiałam, że spokój nie polega na unikaniu pewnych rzeczy. Chodzi o to, by wybrać życie, w którym chce się żyć pomimo jego chaosu, i akceptując to wszystko, czuć spokój w sercu. 
— Vi Keeland, Gracz
Reposted frommefir mefir viawalkthemoon walkthemoon
blocked
20:37
4325 b306 500

May 18 2018

blocked
22:18
Kiedyś było między wami okej, prawda? To chyba najgorsze: w takiej sytuacji przypomnieć sobie, że między dwojgiem ludzi coś kiedyś było, coś dobrego?"
— Jakub Żulczyk "Wzgórze psów"
Reposted fromseeyousoon seeyousoon viasweetnothingg sweetnothingg
blocked
22:14
0819 e618
blocked
22:14
Lepiej umrzeć niezrozumianą niż tłumaczyć się przez całe życie.
— Éric-Emmanuel Schmitt - "Zazdrośnice"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate via2708 2708
blocked
22:14

„Kiedyś” to denerwujące słowo.
Nie dość, że oznacza oczekiwanie,
to jeszcze nie wiadomo jak długie.

 

— kiedyś zapomnę
Reposted fromdziewcze dziewcze via2708 2708
blocked
22:14
blocked
22:13
Każdego dnia trzeba posłuchać choćby krótkiej piosenki, przeczytać dobry wiersz, obejrzeć piękny obraz, a także, jeśli to możliwe powiedzieć parę rozsądnych słów.
— Johann Wolfgang von Goethe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl