Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 20 2018

blocked
21:15
Bądź gotów przegrać bitwę, żeby wygrać wojnę.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
blocked
21:14
Wiara w siebie daje wielkie możliwości.
— Dwayne Johnson
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
blocked
21:14
One of the risks of being quiet is that other people can fill your silence with their own interpretation: You’re bored. You’re depressed. You’re shy. You’re stuck up. You’re judgmental. When others can’t read us, they write their own story—not always one we choose or that’s true to who we are
— S. Dembling // The introvert’s way
blocked
21:13
8914 1e29
GG:)
Reposted fromseriale seriale via48hrs 48hrs

September 19 2018

blocked
21:13
Bycie razem powinno być rzeczywistością lepszą od bycia samemu, wtedy ma sens. Taki wyższy, głębszy czy może szerszy poziom samotności. Jeśli natomiast bycie z drugą osobą nie jest chociaż trochę lepsze od bycia ze sobą, to nie widzę sensu w kontynuowaniu związku. (...) trwałość sama w sobie wartością nie jest.
— Katarzyna Nosowska. W PUNKT!
blocked
21:08
blocked
21:07
Całe dorosłe życie atakowałam siebie. Aż wreszcie dotarło do mnie, że to jest bardzo smutne. Że bardzo smutne jest takie życie, kiedy się ciągle do siebie samej strzela.
— Ania Dąbrowska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viawalkthemoon walkthemoon

September 18 2018

blocked
22:04
blocked
22:01
Ależ to trudne utrzymywać relacje z ludźmi! Trzeba się angażować, starać, być dyspozycyjnym, a zwłaszcza mieć pozytywny stosunek do życia.
— Antonio Manzini
blocked
21:59
blocked
21:50
21:49
3030 c878 500

M. Hłasko

blocked
21:47

Wyjedź gdzieś, najlepiej daleko, choćby na weekend.
Dystans geograficzny pozwala nabrać dystansu psychicznego.

blocked
21:47
Nie zmuszaj ludzi do tego, aby chcieli spędzać z tobą czas. Nie zmuszaj ich do spacerów, wina, rozmów, budowania mostów, podawania ręki. To, co jest budowane "na siłę", nie przetrwa. Relacje takie nie będą miały sensu.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatobecontinued tobecontinued
blocked
21:46
9992 4d14 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viatobecontinued tobecontinued

September 17 2018

blocked
20:27
Trzeba wiedzieć kiedy skończyć. Papierosa, dogryzanie ludziom, upijanie się i miłość. Zwłaszcza miłość.
— Autor nieznany
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
blocked
20:27
Musisz pamiętać zawsze, że jestem. Gdy będzie ci w życiu źle, przyjdź do mnie. Będziesz chciała rozmawiać, porozmawiamy. Będziesz chciała milczeć, pomilczymy. Najważniejsze, żebyś pamiętała, że jeżeli w twoim życiu zrobi się za ciasno, to w moim zawsze będzie dla ciebie sporo miejsca.
— Jarosław Wilk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
blocked
20:26
7337 bb0c 500
Reposted fromsoviolently soviolently viawalkthemoon walkthemoon
blocked
20:26
Uczą nas namiętnie jak zrzucić zbędne kilogramy, a przecież ludzie najczęściej to się ze swoimi smutkami w drzwiach nie mieszczą.
— "Zakochany Włóczykij"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viawalkthemoon walkthemoon
blocked
20:24
Wszystko można odłożyć na później, ale kochać trzeba teraz.
— Piotr Adamczyk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl