Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 07 2019

21:09
9159 75a0 500
Reposted fromaisu aisu viadotkliwie dotkliwie

November 04 2019

blocked
22:27
Być razem nie oznacza aktywnie asystować w sprzątaniu bałaganu partnera. Oznacza czekać cierpliwie i kibicować, zajmując się jednocześnie własnym bałaganem. Wierzyć głęboko, że przyjdzie taki czas, kiedy wspólnie odpoczniemy po wysiłku, jaki każde z nas włożyło w sprzątanie samego siebie.
Reposted fromxsneakyx xsneakyx viaantamariel antamariel
blocked
22:26
2336 7941 500
Reposted fromcontigo contigo viaantamariel antamariel

October 30 2019

blocked
22:25
Lepsze miasta, lepsze czasy, lepsza miłość, lepsze szczęście, lepsze cokolwiek, ludzie nigdy ich nie znajdą i nigdy nie przestaną szukać.
— Charles Bukowski "Zapiski starego świntucha"

October 29 2019

blocked
22:33
5953 43a2
Reposted fromseaweed seaweed viaxannabelle xannabelle
blocked
22:32
7141 f240 500
Reposted fromverronique verronique vianadelle nadelle

October 28 2019

blocked
22:33

Jeżeli skrzywdziłem kogoś, w jakikolwiek sposób,
Świadomie czy nieświadomie
Z powodu mojego własnego zamętu
Proszę o wybaczenie.

Jeżeli ktokolwiek skrzywdził mnie w jakikolwiek sposób,
Świadomie czy nieświadomie
Poprzez ich własny zamęt
Wybaczam im.

I jeżeli istnieje sytuacja,
W której nie jestem jeszcze gotowy przebaczyć,
Wybaczam to sobie.

Za wszelkie momenty, kiedy krzywdzę siebie,
Negowanie siebie, wątpienie w siebie, bagatelizowanie siebie,
Osądzanie siebie lub bycie niemiłym dla siebie
Z powodu mojego własnego zamętu
Wybaczam sobie.


— Buddyjska modlitwa przebaczenia
Reposted fromkitana kitana viacotarsky cotarsky
blocked
22:33
9203 d851 500
Reposted fromteijakool teijakool viabezwladnie bezwladnie

October 27 2019

blocked
22:17
1170 2f94
Reposted fromrol rol viacotarsky cotarsky
blocked
22:17
8587 8792 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viacotarsky cotarsky

October 25 2019

blocked
14:44
- Ja nie chcę wygody. Chcę poezji. Chcę niebezpieczeństwa. Chcę wolności. Chcę dobroci. Chcę grzechu.
— A. Huxley, "Nowy wspaniały świat"
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul viaxannabelle xannabelle
blocked
14:44
6286 95dd
Reposted from4777727772 4777727772 viaxannabelle xannabelle
blocked
14:43
Łatwo jest wierzyć, że to, co najlepsze w naszym życiu, ma się dopiero wydarzyć. To zwyczajna ludzka słabość. Bóg nauczył nas tęsknić.
— M. T. Edvardsson
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaxannabelle xannabelle
blocked
14:43
Od zawsze czułam, że urodziłam się za późno. Mam serce i duszę z minionej epoki. I ciągle tęskno spoglądam za światem, który miał czar, klasę i wielkość, gdzie miłość miała prawdziwą WARTOŚĆ, której znaczenie i sens całkowicie się dziś zatarło, odeszło tak, jak odszedł tamten świat.
— -komentarz na YouTube
Reposted fromIriss Iriss viaxannabelle xannabelle

October 21 2019

blocked
18:05
5346 f428 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaantamariel antamariel
blocked
18:04
Człowiek może Ci powiedzieć miliony pięknych słów, ale kiedy patrzysz na jego zachowanie, dostajesz wszystkie odpowiedzi.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaantamariel antamariel
blocked
18:02
‒ A jak wytłumaczysz to, że potrzebowała aż pięciu lat, żeby uświadomić sobie, że ty jesteś mężczyzną jej życia? 

‒ Bo człowiek boi się silnych uczuć innych ludzi. Bo życie jest skomplikowane i często igra z nami, przysyłając nam dobrą osobę w złym momencie.
— G. Musso
Reposted fromswojszlak swojszlak viacotarsky cotarsky
blocked
18:01
Trzeba się cieszyć, że się przeżyło wojnę, że jest świat. A świat to też pachnąca bazylia i kolorowe owoce mango. A jak ktoś nie cieszy się z mango, może się cieszyć jabłkami kosztelami lub wczesną papierówką. A jeśli nie rośnie u niego papierówka, to zwykłą sosną. To wielka frajda mieć świadomość, że się żyje. Nie trzeba aż wojny, żeby się cieszyć życiem.
— Hanna Kral, "Puzzle z Hanną Krall", 13.05.15, Gazeta Wyborcza Duży Format
Reposted from1923 1923 viadotkliwie dotkliwie
blocked
18:00
Wierzę, że nawet największe przemiany zaczęły się na świecie od prostych słów i postaw.
— Martyna Wojciechowska w magazynie "Wprost", październik 2019
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaantamariel antamariel
blocked
18:00
5157 0c2f 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl