Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 15 2019

blocked
21:32
2454 de5e 500
honey, i'm home.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viatobecontinued tobecontinued
blocked
21:31
Uśmiechnij się do siebie. Obejmij ramionami. Bądź dla siebie dobra. Nawet jeśli dzisiaj chciałabyś po prostu zniknąć - zostań. Jutro też jest dzień. Wszystko będzie dobrze.
— Alice Bloom
Reposted fromMissTake MissTake viadotkliwie dotkliwie
blocked
21:31
5492 df0b 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viadotkliwie dotkliwie
blocked
05:22
Zatop nas Boże, bo nie zasługujemy na nic innego. Bo nie potrafimy ani myśleć, ani kochać, bo tego nie chcemy. Bo idziemy przez las. Pijani od słów. Głuchnąc od hałasu. Ślepnąc od świateł.
— Ślepnąc od świateł
Reposted frompastelowe pastelowe viacotarsky cotarsky
blocked
05:22
Zrobiła więc najtrudniejszą rzecz w swoim życiu: odwróciła się, wyszła i zamknęła za sobą drzwi.
— F. Flagg
Reposted frombotaka botaka viasoko soko
blocked
05:22
9598 92dd 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viasoko soko

July 13 2019

blocked
22:41
5461 5968 500
blocked
22:40
blocked
22:40
Nie komplikuj.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacotarsky cotarsky
blocked
22:40
(...) zaufanie do siebie. To jeden z największych życiowych kapitałów: ufać sobie, dam radę.
- A jak nie?
- Dam.
- A jak nie?
- Dam.
- A jak upadnę?
- To się podniosę.
- A jak się nie podniosę?
- To sobie poleżę
— J. Walkiewicz
blocked
22:39
blocked
22:38
5746 a588 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viawalkthemoon walkthemoon
blocked
19:25
Wszyscy wbrew wszelkiemu prawdopodobieństwu liczymy na to, że zdarzy się coś niemożliwego.
— Khaled Hosseini – I góry odpowiedziały echem
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viaxannabelle xannabelle
blocked
19:19
5729 7d4d
Reposted fromkarahippie karahippie viaxannabelle xannabelle
blocked
19:18
1912 7ed8 500
z wywiadu z J.Gajosem
"Co czytali sobie kiedy byli mali"

July 11 2019

blocked
21:39
8704 fed8
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent via48hrs 48hrs
blocked
21:38
5103 1cee 500
Reposted fromnyaako nyaako viatobecontinued tobecontinued
blocked
21:37
1408 34e9 500
Reposted fromnonperfect nonperfect viatobecontinued tobecontinued
blocked
21:36
- Co umacnia charakter człowieka? - Myślę, że poniesione w życiu porażki. Straty. Każdy zniesiony ból. Łzy i pot. Upadki. Miejsce poza podium. Powtarzający się schemat. Sądzę, że umacnia nas to, o co musieliśmy walczyć aż do krwi. Coś, co zabrało nam dużo czasu i siły. Coś, co powodowało, że po drodze traciliśmy całą motywację, która przyprowadziła nas tutaj na początku. Coś, co pozwoliło nam upaść zbyt wiele razy, do tego stopnia, że nie potrafiliśmy wstać. Coś, co popychało nas w dół i żadna siła nie była w stanie nas wyciągnąć. Umacnia nas chwila, w której ta cała brudna walka okazuje się być wartościowa i pokazuje nam, że miała sens, że nie była wcale taka niepotrzebna. Czasami musimy kilka razy upaść, poleżeć, zastanowić się, a w końcu wstać i pójść po swoje, tym razem silniejsi.
https://ask.fm/problematycznie
Reposted fromnacpanaa nacpanaa via48hrs 48hrs

July 10 2019

blocked
19:54
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl