Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 10 2019

blocked
22:17
blocked
22:17
8529 29f2 500
nikt tak pięknie nie pisał o miłości
blocked
22:16
2303 ea98 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viatobecontinued tobecontinued
blocked
22:16
1030 f114 500
Reposted fromchceuciec chceuciec viatobecontinued tobecontinued

March 09 2019

blocked
23:42
Niektórzy myślą, że intymność dotyczy zbliżenia. Ale intymność dotyczy prawdy. Kiedy zdajesz sobie sprawę, że możesz powiedzieć komuś swoją prawdę, kiedy możesz się mu pokazać, kiedy stoisz przed nim odkryty, a jego reakcja brzmi "jesteś bezpieczny ze mną" - to jest intymność.
— Taylor Jenkins Reid
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viatake-care take-care
blocked
23:42
9241 3158 500
Reposted fromhare hare viatake-care take-care
blocked
23:41
8920 6639 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viawalkthemoon walkthemoon
blocked
23:40

Czternastoletnia sanitariuszka myśli zasypiając


Żeby wszystkie kule na świecie 
trafiły we mnie, 
toby już nie mogły trafić w nikogo.

I żebym umarła tyle razy, 
ile jest ludzi na świecie, 
żeby oni nie musieli już umierać, 
nawet Niemcy.

I żeby ludzie wcale nie wiedzieli, 
że ja umarłam za nich, 
żeby nie było im smutno.

Anna Świrszczyńska

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viacotarsky cotarsky

March 08 2019

blocked
23:08

Strzemiński mówił: każdego człowieka należy uważać za dobrego. Zakładaj, że w nim tkwi dobro, jeżeli on popełni coś nie tak, to już jest jego wina, nie naszego osądu. I ja tak zakładam.

— Andrzej Strumiłło w książce Justyny Dąbrowskiej "Miłość jest warta starania"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate via48hrs 48hrs
blocked
23:08
blocked
23:07
6586 269f 500

March 07 2019

blocked
14:25
8906 61c1 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viacotarsky cotarsky
blocked
14:25
6664 272d
Reposted fromkortes kortes viacotarsky cotarsky
blocked
14:25
Daj duszy mojej ukojenie wielkie. A ciału memu kilka godzi oddechu. Daj zapomnienie o udręce dzisiaj i niemyślenie o tym, co mnie czeka jutro. Daj błogość niewiedzy i nieświadomości, daj zmysł nieprzeczuwania. I nie pozwól, żebym przyzwyczaił się do życia!
— Jarosław Borszewicz, Mroki
Reposted frommhsa mhsa viatobecontinued tobecontinued
blocked
14:25
Daj duszy mojej ukojenie wielkie. A ciału memu kilka godzi oddechu. Daj zapomnienie o udręce dzisiaj i niemyślenie o tym, co mnie czeka jutro. Daj błogość niewiedzy i nieświadomości, daj zmysł nieprzeczuwania. I nie pozwól, żebym przyzwyczaił się do życia!
— Jarosław Borszewicz, Mroki
Reposted frommhsa mhsa viatobecontinued tobecontinued
blocked
14:25
When you meet the right person, you know it. You can't stop thinking about them. They're your best friend and your soul mate. You can't wait to spend the rest of your life with them. No one and nothing else can compare.
— Nora's father, How I Met Your Mother, s07e10
Reposted fromsoftboi softboi via48hrs 48hrs
blocked
14:25
Tylko człowiek który ma odwagę mówić to, co myśli, zasługuje na pełne zaufanie. Być może wyrazi się On czasem niezręcznie, a nawet niegrzecznie, ale nie będzie mnie oszukiwał. Reasumując - Zrań mnie prawdą ale nigdy nie pocieszaj mnie kłamstwem.
— Carlo Frabetti
Reposted fromheavencanwait heavencanwait via48hrs 48hrs
blocked
14:24
5877 93a7 500
Reposted frompurplecarbonate purplecarbonate viacotarsky cotarsky
blocked
14:24
Mogłem, Nieobecna, zostać tylko z tobą i jeżeli przegrać, to tylko przy tobie, bo wolę przegrać z miłości niż wygrać z nienawiści.
— Jarosław Borszewicz, Mroki
Reposted fromprzeblyski przeblyski viacotarsky cotarsky
blocked
14:23
9097 ba2c 500
Reposted fromoll oll viacotarsky cotarsky
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl