Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 24 2017

blocked
23:17
5935 c0ce
blocked
23:14
Nie chcę twoich tanich komplementów, życzeń na dzień kobiet, uśmiechu w rozmowie, prezentu urodzinowego, zaproszenia do tańca.
Nie chcę niczego, co masz dla mnie tylko po to, żeby nie robić mi przykrości, że nie masz dla mnie miłości.
— wetryagain.soup.io

March 23 2017

blocked
22:31
nie bój się chodzenia po morzu
nieudanego życia
wszystkiego najlepszego
dokładnej sumy niedokładnych danych
miłości nie dla ciebie
czekania na nikogo

przytul w ten czas nieludzki
swe ucho do poduszki

bo to co nas spotyka
przychodzi spoza nas

Jan Twardowski

blocked
22:29
Wszystko zdarza się tylko raz. I nigdy nie wraca. Jeśli będziesz próbowała wskrzeszać przeszłe zdarzenia, ominiesz to, co ma się wydarzyć w następnej kolejności.
— Graham Masterton
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

March 19 2017

blocked
21:17
4923 1d03
Reposted fromdailylife dailylife viaxannabelle xannabelle
blocked
21:06
Jeśli dojdziesz do ładu z własnym wnętrzem, wówczas to, co zewnętrzne, samo się ułoży. Rzeczywistość pierwotna tkwi wewnątrz, a zewnętrzna jest wobec niej wtórna.
— Eckhart Tolle
Reposted fromtobecontinued tobecontinued

March 18 2017

blocked
23:52
5352 4aa5 500
E. M. Remarque, Nim nadejdzie lato
blocked
22:32
To normalne poświęcić trochę życia, aby nie stracić całego.
— "Druga szansa"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
blocked
22:21
Mówili, że wszystko będzie dobrze, kiedy przyjdzie wiosna. Przyszła. I nie jest. Świeci tylko trochę więcej słońca. Ale to nic. Zrozumiałam, że to nie wiosna ma coś zmienić. To ja sama powinnam.
— Charlotte Nieszyn Jasińska

March 17 2017

blocked
23:25
6027 a5a1
Reposted fromMalinowynalesnik Malinowynalesnik viaohhh ohhh
blocked
23:16
Miłości się nie szuka. Miłość znajduje Cię sama, gdy robisz to, co kochasz.
— kamilbelz.wordpress.com
Reposted fromsesja sesja viasoko soko
blocked
23:15
Spytaj siebie, co jest naprawdę ważne i miej mądrość i odwagę, by budować wokół tego swoje życie.
Reposted fromkingavonschabert kingavonschabert viasoko soko

March 16 2017

blocked
21:26
I zapamiętaj, proszę, że miłość nie jest dworcową poczekalnią, do której o każdej porze dnia i nocy można wejść albo z niej wyjść.
— J.Borszewicz ‘Pomroki”
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viawordshurt wordshurt

March 14 2017

blocked
22:25
7364 c4d5 500
tak naprawdę nie jest trudno być szczęśliwym
Reposted frominfinitearms infinitearms viacotarsky cotarsky
blocked
22:25
2170 16f6
Reposted fromvandalize vandalize viasweetnothingg sweetnothingg
blocked
22:23
3315 0829
blocked
22:23

Zastanów się nad tym, co mi kiedyś mówiłeś i nad tym, co teraz robisz.

blocked
22:20
Wolna dusza to rzadkość, ale będziesz wiedzieć, kiedy ją spotkasz – głównie dlatego, że poczujesz się dobrze, bardzo dobrze, kiedy będziesz blisko niej.
— Charles Bukowski

March 11 2017

blocked
22:18
Jestem wdzięczny wszystkim tym, którzy mi odmówili. Dzięki nim zrealizowałem cel samemu. 
— Albert Einstein
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasweetnothingg sweetnothingg
blocked
22:13
0153 c487 500
Reposted fromaanisiowe aanisiowe viatobecontinued tobecontinued
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl