Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 11 2018

blocked
00:27
Trudno się zgubić, kiedy nie wiesz dokąd zmierzasz.
— Jim Jarmusch
Reposted fromkrn krn viawalkthemoon walkthemoon
blocked
00:27
1010 6419
blocked
00:27
Nie módlcie się o łatwe życie.
Módlcie się, żebyście byli silniejszymi ludźmi.
— John F. Kennedy
blocked
00:27
 Należy mądrze dobierać znajomości. Nie ponaglać miłości. Nie pozwalać, by samotność wrzucała nas w objęcia tych, co nie są „naszą bajką”. Należy zakochiwać się wtedy, gdy jesteśmy na to gotowi, a nie wtedy, gdy czujemy się samotni. Na dobrą znajomość warto trochę poczekać.
Reposted fromlubiedzis lubiedzis viawalkthemoon walkthemoon
00:26
blocked
00:21
Twoja wartość nie zmniejsza się dlatego, że ktoś nie potrafi jej w Tobie dostrzec.
blocked
00:21
Kobiety, które mają klasę nie potrzebują w swoim życiu nieszczerych uśmiechów, fałszywych obietnic, gównianych przyjaźni i tanich adoratorów. Takie kobiety jak Ty doskonale znają swoją wartość i wiedzą, że zasługują na więcej.
— Rafał Wicijowski - "Kobiety, które mają klasę"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate via48hrs 48hrs
blocked
00:21

Miejmy odwagę próbować, może to akurat miłość.

Reposted fromheaartbeat heaartbeat via48hrs 48hrs
blocked
00:20
Chociaż ostatecznie na związek nas nie będzie stać
I złamiemy sobie serce
Niech skradziony weekend trwa.

Wiem, ze musisz wrócić
Przestań o tym mówić
Tańcz
— Dawid Podsiadło "Dżins"
Reposted fromdreamadream dreamadream viaxannabelle xannabelle

November 07 2018

blocked
21:37
21:35
8873 43b9 500
21:35
3763 1d6b 500

Świetlicki

Reposted fromLittleJack LittleJack viatobecontinued tobecontinued
blocked
21:34
Każdy ma kompleksy. Nawet Kim Kardashian. Największa i najcięższa praca jaką mamy do wykonania w życiu to nie są studia. To nie jest harówa po 12 h dziennie ku czci excela. To samoakceptacja. I wtedy jest łatwiej.

Bo stare powiedzenie głosi: Gdy kobieta jest nieszczęśliwa, to szuka męża. Gdy jest szczęśliwa, to potencjalni mężowie szukają jej.

I to działa w obie strony.
— Piotr C.
Reposted fromheavencanwait heavencanwait via48hrs 48hrs

November 03 2018

blocked
23:07
Gdyby człowiek ponosił odpowiedzialność tylko za to, czego jest świadom, głupcy byliby z góry rozgrzeszeni z każdej winy. Tylko że, mój drogi, człowiek ma obowiązek wiedzieć. Człowiek ponosi odpowiedzialność za swoją niewiedzę. 
— Milan Kundera
Reposted frominto-black into-black viacotarsky cotarsky
23:07
6313 28d3

Edvard Munch in his studio

Reposted frombitner bitner viacotarsky cotarsky
blocked
23:04
Marzyć bez limitu, kompleksów i bez wstydu.
— Nosowska
blocked
23:03
Myślę, że w życiu są takie sukcesy, które w rzeczywistości były naszymi największymi porażkami. I porażki, które z perspektywy czasu okazały się być dla nas dobre. Życie zaskakuje. Są bliscy ludzie, którzy tak naprawdę są bardziej odlegli niż niejedna z gwiazd na niebie. I tacy, którzy mimo złudnego dystansu budują nasze serce. Są miłości, które okazały się być błędami. Są błędy, które tak naprawdę były miłością.
— Aleksandra Steć
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viadotkliwie dotkliwie
blocked
22:58
blocked
22:57
Trzeba uważać:
czas się zbyt łatwo na przeszłość zamienia.
— Krzysztof Kamil Baczyński, Elegia codzienna
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viaplugss plugss
blocked
22:54
Jak wygląda dzisiaj Twoje szczęście?
— "Ślepnąc od świateł" - Jakub Żulczyk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl