Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 26 2020

blocked
10:15
7974 e189 500
Reposted fromBabson Babson viasoko soko
blocked
10:14
–W życiu warto mieć odwagę: 
Warto mówić “Dzień Dobry” obcym ludziom, warto zrobić sobie wstyd na oczach wszystkich ludzi, warto mieć przyjaciół i wrogów też warto mieć. Warto czasem nie wziąć parasola, gdy pada deszcz, warto nie doczytać książki i wrócić do niej po latach, warto pisać wiersze nawet te nie udane. Warto wskoczyć do jeziora w ubraniu, warto śmiać się na ulicy bez powodu, warto czasem niczego nie tłumaczyć. Warto udawać czasem głupków chociaż wiemy dobrze o co chodzi. Warto słuchać każdej muzyki, warto marzyć, warto zgubić się w obcym mieście, warto poznać nowych ludzi, i zapomnieć o starych znajomych, warto napisać list i go nigdy nie wysłać. Warto być realistą, pesymistą, optymistą. Warto zadzwonić o 1 w nocy do przyjaciółki i się wypłakać, warto pójść na samotny spacer, warto zapalić znicz na opuszczonym grobie. 
Warto żyć i nie pytać dlaczego.
— facebook
Reposted fromwonderLife wonderLife viasoko soko
blocked
10:14
3513 9083 500
Reposted fromxawery xawery viamelanchujnia melanchujnia
blocked
10:14
Nigdy nie zapominaj o sobie. Codziennie pytaj siebie, czy jesteś szczęśliwy.
— Łukasz Orbitowski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viainnocencja innocencja
blocked
10:13
1623 b553 500
Reposted fromBabson Babson viainnocencja innocencja
blocked
10:13
Swoistość dzieł poetyckich czy niektórych powieści polega na tym, że zawierają odłamki mądrości, które nie są dane powszechnie. Nie tkwią w witaminach czy w zastrzykach, tylko w skupionej lekturze. Momenty kontemplacji, czyli lektura tych dzieł, nie tylko wzbogaca nas wewnętrznie, ale przede wszystkim pomaga nam żyć.  

— Adam Zagajewski
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viainnocencja innocencja
blocked
10:13
7396 85ed 500
Reposted fromnyaako nyaako viainnocencja innocencja
blocked
10:06
6595 16cb 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viacotarsky cotarsky
blocked
10:05
PAMIĘTAJ, ŻE ZAWSZE JEST CIĘŻKO, ZANIM ZACZNIE BYĆ PIĘKNIE
— wciąż w to wierzę.
Reposted fromraspberryyy raspberryyy viacotarsky cotarsky

January 22 2020

blocked
22:31
Zacznij się otaczać ludźmi którzy w Ciebie wierzą. Tego typu grono bliskich staje się budulcem i spoiwem motywującym do działania. Napędem, który działa w momencie, kiedy Twoje lęki podświadomie zaciagają ręczny hamulec.
— Marta Tatka
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialiliowadusza liliowadusza
blocked
22:30
Nigdy nie zapominaj o sobie. Codziennie pytaj siebie, czy jesteś szczęśliwy.
— Łukasz Orbitowski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatobecontinued tobecontinued
blocked
22:29
4405 acde 500
Reposted fromtfu tfu viadotkliwie dotkliwie
blocked
22:28
6690 f331
Reposted fromsiseniorita siseniorita viadotkliwie dotkliwie
blocked
22:28
Błędy też się dla mnie liczą. Nie wykreślam ich ani z życia, ani z pamięci. I nigdy nie winię za nie innych.
— Andrzej Sapkowski - "Krew elfów"
Reposted frompuella13 puella13 viacotarsky cotarsky
blocked
22:27
9758 76d5
Reposted fromEtnigos Etnigos viacotarsky cotarsky

January 19 2020

blocked
22:36
9203 bd11 500
Reposted fromhrafn hrafn vialiliowadusza liliowadusza
blocked
22:34
Wszystko jest coraz bardziej za późno. Chociaż to zdanie jest może błędne nie tylko logicznie, językowo, ale naprawdę za późno może być tylko raz, w ciągu jednej sekundy, a potem już zawsze.
— Sławomir Mrożek
blocked
22:33
0754 6d59 500
Reposted fromimaginaryoneslives imaginaryoneslives via48hrs 48hrs
blocked
22:33
Zawsze się bałam. Bałam się być zbyt brzydka i bałam się być zbyt piękna. Bałam się za bardzo zbliżyć do drugiego człowieka i równie mocno obawiałam się odrzucenia. Bałam się drwin. Bałam się oskarżeń, że się mylę, i równie mocno obawiałam się uznania mnie za arogancką, kiedy miałam rację. Takie życie bardzo wyczerpuje. W końcu brakuje już sił, wszystkie źródła są puste i człowiek chce tylko wydobyć się ze swojego życia. Zmienić. Stać kimś innym.
— Majgull Axelsson – Ta, którą nigdy nie byłam
Reposted fromsamozatrucie samozatrucie via48hrs 48hrs

January 17 2020

blocked
23:31
1134 8e38 500
Reposted fromnonperfect nonperfect viacotarsky cotarsky
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl